TECNOWORK SERVIZI
TECNOWORK SERVIZI

NOTĂ DE INFORMARE PRIVIND PROTECŢIA DATELOR PERSONALE

 

Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private in sectorul comunicaţiilor electronice, SC TECNOWORK SERVIZI S.R.L., cu sediul social Targu-Jiu,

Str. Locotenent Colonel Dumitru Petrescu nr. 27, Etaj 1, Camera 1 Jud. Gorj, inregistrată in Registrul Comerţului sub nr. J18/435/05.09.2014, C.I.F. 33551847, Atribut fiscal RO, are obligaţia de a administra in condiţii de siguranţă şi numai pentru scopul specificat, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră. Scopul colectării datelor este selecţia şi plasarea forţei de muncă. 

Nu sunteţi obligat(ă) să furnizaţi datele dumneavoastră personale, acestea urmand să fie folosite in scopuri de selecţie şi plasare a forţei de muncă. Refuzul dumneavoastră determină neutilizarea datelor pe care ni le-aţi furnizat.

Informaţiile inregistrate sunt destinate utilizării lor de către operator şi sunt comunicate

numai următorilor destinatari: persoana vizată, reprezentanţii legali ai persoanei vizate, salariaţii operatorului şi partenerii contractuali ai acestuia.

In fiecare pagină unde vă cerem informaţii personale, va exista şi un link (o legătură) prin intermediul căruia veţi fi intrebat(ă).

In conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date (cu modificările şi completările ulterioare) si ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protecţia vieţii private in sectorul comunicaţiilor electronice, aveţi următoarele drepturi privind colectarea şi prelucrarea datelor personale:

  • dreptul de intervenţie asupra datelor (art. 14); 
  • dreptul de informare (art. 12);
  • dreptul de acces la date (art. 13); 
  • dreptul de opoziţie (art. 15);
  • dreptul de a vă adresa justiţiei (art. 18).

Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată, la S.C. TECNOWORK SERVIZI S.R.L., cu sediul in Targu-Jiu, Str. Loc. Col. Dumitru Petrescu, nr. 27, Etaj 1, Camera 1, Jud. Gorj sau la adresa de e-mail info@tecnows.com

Datele dumneavoastră personale colectate de noi .n condiţiile expuse mai sus, vor putea fi transferate in scopuri de selecţie şi plasare a forţei de muncă.

Dacă unele dintre aceste date despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informaţi cat mai curand posibil, prin una din modalităţile enumerate mai sus.

 

 

2014 Copyright. All Rights Reserved. 

 

Stampa Stampa | Mappa del sito
© TECNOWORK SERVIZI 2016.